YouTubeSnips

suhaibaamir's YouTube™ Channel

YouTubeSnips is a free tool that lets you download HD videos off YouTube™! You can also download the video in mobile 3GP format, MP4 format, and FLV format. Here are some videos from suhaibaamir's YouTube™ Channel:

Attan Che Da kuchiyan Khalak Kawi Na Land De Kameesona Khuwand Kawi Na

Attan Che Da kuchiyan Khalak Kawi Na Land De Kameesona Khuwand Kawi Na

Attan Che Da kuchiyan Khalak Kawi Na Land De Kameesona Khuwand Kawi Na.

August 29, 2013174 views

Shah Wali - Zama Zuwani dawal kawi da pukhtunwala sara

Shah Wali - Zama Zuwani dawal kawi da pukhtunwala sara

Shah Wali - Zama Zuwani dawal kawi da pukhtunwala sara.

August 21, 2013497 views

Gulzar Alam - Da zamong Zeba watan

Gulzar Alam - Da zamong Zeba watan

Gulzar Alam - Da zamong Zeba watan.

August 21, 2013803 views

Khyal Muhammad - Da zra tyara mey sta da makh raran ta patey na shuwa

Khyal Muhammad - Da zra tyara mey sta da makh raran ta patey na shuwa

Khyal Muhammad - Da zra tyara mey sta da makh raran ta patey na shuwa.

August 21, 2013109 views

Shakeela Naz - Khat mey Zanzeeri

Shakeela Naz - Khat mey Zanzeeri

Shakeela Naz - Khat mey Zanzeeri.

August 21, 2013444 views

Sardar Ali Takkar - Proth yum sir mey eekhey da khpal yar pa Zangana

Sardar Ali Takkar - Proth yum sir mey eekhey da khpal yar pa Zangana

Sardar Ali Takkar - Proth yum sir mey eekhey da khpal yar pa Zangana.

August 21, 2013462 views

Naghma and Mengal - Za che Zu laghman ta

Naghma and Mengal - Za che Zu laghman ta

Naghma and Mengal - Za che Zu laghman ta.

August 21, 2013322 views

Bakht Zamina - Zaan pa deedan

Bakht Zamina - Zaan pa deedan

Bakht Zamina - Zaan pa deedan.

August 21, 2013247 views

Yo Zal Ta Okhandal pa shoondo sroo bande

Yo Zal Ta Okhandal pa shoondo sroo bande

Yo Zal Ta Okhandal pa shoondo sroo bande by an unknown singer.

August 21, 201334 views

Baryalai Samadi - Ghareebi da na mo yo yo janan bus de

Baryalai Samadi - Ghareebi da na mo yo yo janan bus de

Baryalai Samadi - Ghareebi da na mo yo yo janan bus de.

August 21, 2013296 views

Bakht Zamina - Yara ghamjan ba she ta Ma gora ma ta

Bakht Zamina - Yara ghamjan ba she ta Ma gora ma ta

Bakht Zamina - Yara ghamjan ba she ta.

August 21, 2013737 views

Bakhtiar Khattak - Yadoona

Bakhtiar Khattak - Yadoona

Bakhtiar Khattak - Yadoona.

August 21, 2013955 views

Shakeela Naz - Ma darta wayala che yaari dumna asana

Shakeela Naz - Ma darta wayala che yaari dumna asana

Shakeela Naz - Ma darta wayala che yaari dumna asana.

August 21, 20131,690 views

Khyal Muhammad - Afghan ta da tore shrang tale de

Khyal Muhammad - Afghan ta da tore shrang tale de

Khyal Muhammad - Afghan ta da tore shrang tale de.

August 21, 2013470 views

Tauba Tauba with a dance

Tauba Tauba with a dance

Tauba Tauba with a dance by a singer whose name cant be recalled.

August 21, 201354 views

Ya Qurban Tapey by a lady singer

Ya Qurban Tapey by a lady singer

Ya Qurban Tapey by a lady singer.

August 21, 2013181 views

Haroon Bacha - Taliba wrana ba shi sta meena

Haroon Bacha - Taliba wrana ba shi sta meena

Haroon Bacha - Taliba wrana ba shi sta meena.

August 21, 201386 views

Stergo ke da janan zama jahanoon di

Stergo ke da janan zama jahanoon di

Stergo ke da janan zama jahanoon di by a classic singer whose name cant be recalled.

August 21, 2013234 views

Bakht Zamina - Da Starge Khumari wa da starge azmari

Bakht Zamina - Da Starge Khumari wa da starge azmari

Bakht Zamina - Da Starge Khumari wa da starge azmari.

August 21, 2013332 views

Sardar Ali Takkar - Starge...Zuwana dair khkarey badrang

Sardar Ali Takkar - Starge...Zuwana dair khkarey badrang

Sardar Ali Takkar - Starge...Zuwana dair khkarey badrang.

August 21, 201374 views